Các bài viết

Brainstorming tool Decision-making framework Team Structure Tản mạn

  • Lớp Product Discovery

    Lên ý tưởng và lựa chọn tính năng mới cho sản phẩm là công việc chính của đội ngũ làm sản phẩm. Nhưng có những câu hỏi muôn thuở vẫn luôn làm khó kể cả những chuyên gia lão làng? Trong nhiều năm, mình kiếm được cái gì, học được cái gì thì dùng cái […]

  • Công cụ Brainstorming: Radical Map

    Radical Map là một tool/technique nằm trong nhóm giải pháp brainstorming solution mà mình khá thích. Nhưng đây cũng là một tool ko dễ dùng. Điểm khó dùng nhất của tool này, là 1 bước gọi là “chuyển đổi các thách thức thành các khái niệm trừu tượng”, hay như trong hình, mình dịch là […]

Power-up your Gutenberg layouts with Otter