Các bài viết

Brainstorming tool Decision-making framework Team Structure Tản mạn

  • TẠI SAO KHỞI NGHIỆP LẦN ĐẦU DỄ THẤT BẠI

    Gần đây, trong forum Sharktank, Do Bui, Thinkzone Venture đã phát biểu hẳn hoi rằng Thinkzone không muốn đầu tư cho các founder khởi nghiệp lần đầu, vì họ thường có xu hướng “tin một cách mù quáng” vào sản phẩm/giải pháp của họ. Chỉ khi thất bại, thậm chí nhiều lần, các founder mới […]

  • PRIORITIZATION GRID

    Đây là một công cụ nằm trong các công cụ của Design Thinking, là một công cụ mình hay dùng khi cần sàng lọc các ý tưởng. Thường thì nhóm sản phẩm luôn phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn, nên bổ sung tính năng nào? Chúng ta thường có xu hướng làm mọi […]

  • Vai trò của Product Manager

    Làm Product Manager là làm gì? Product Manager thì khác gì Product Owner? Tại sao Product Manager không phải là mini-CEO? Product Manager khác gì với Business Owner v.v PM thì có cần am hiểu ngành hay ko? Hay là có thể làm ở ngành nào cũng được? Thời gian gần đây, bên mình đang […]

Power-up your Gutenberg layouts with Otter